Musiikkikoulu Maria Nikulina antaa kaikille mahdollisuuden musiikkiharrastuksiin. Ei ole väliä, oletko vasta-aloittelija, pitkällä oleva, harrastelija, musiikkioppilaitokseen tai musiikkiluokalle pyrkivä, lapsi, nuori, aikuinen vai ikäihminen-musiikkikoulu on sinulle aina avoin! Tiettyä hakuaikaa ja oppilasmäärää ei ole, joten voit aloittaa soittoharrastuksen milloin vaan. Tarvittaessa soitto-ja ryhmätunnit voidaan järjestää myös viikonloppuna.

Musiikkikoulu Maria Nikulina

Jokaiselle oppilaalle löytyy sopiva opetustapa, esim. pienten lasten kanssa opitaan soittamaan leikkien avulla. Soittotunnit voidaan pitää niin minun kuin sinunkin luona, ja tietyissä tilanteissa on mahdollista pitää tunnit myös etänä.

Kokeilutunnit ovat aina ilmaisia.

Koulussa pääset opiskelemaan viulun-ja pianonsoittoa, joihin sisältyy musiikinteoria. Sen ansiosta rytmit ja nuotit oppii nopeammin. Voit halutessasi opiskella musiikinteoriaa myös erillisenä oppiaineena, jota voidaan antaa niin ryhmä- kuin yksilöopetuksenakin. Halutessasi voit opiskella myös kamarimusiikkia, jolloin opitaan yhteissoittoa. Tämä edellyttää, että olet vähän edistynyt soitossa ja pystyt kuuntelemaan soittokavereitasi.

Koulu tarjoaa myös muskariopetusta kaikille alle kouluikäisille lapsille, vauvaperheille ja odottaville äideille sekä musiikkiteatteriopetusta kolmivuotiaista aikuisiin. Tässä käytetään ajattelua ja oppimista edistävää luovuutta. Lisäksi jos opiskelet musiikkioppilaitoksessa tai musiikkiluokalla ja tarvitset apuopetusta, voit ottaa rohkeasti yhteyttä.

Esiintymistä suositellaan itsevarmuuden kannalta, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos kuitenkin haluat esiintyä, siitä neuvotellaan erikseen.

Tuntien kestoista ja hinnoista voit sopia vapaasti.

Oletko kiinnostunut? Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse (soita tai tekstaa) ja tule rohkeasti musisoimaan!

Maria Nikulina
046 811 0234
info@musiikkikoulumarianikulina.fi

Palvelut

Viulunsoitto

Viulunsoiton voit aloittaa milloin vaan, sillä yläikärajaa ei ole. Ensimmäisellä soittotunnilla aloittelijoiden kanssa tutustutaan soittimeen ja soittoasentoon sekä opitaan musiikinteoriaa. Aiemmin soittaneiden kanssa puolestaan palautellaan mieleen aiemmin opitut asiat sekä mahdollisesti jatketaan siitä, mihin oppilas jäi. Mikäli oppilas ei ole pitkään soittanut ja asiat unohtuivat, voidaan aloittaa ihan alusta.

Oppiminen perustuu lyhyt-ja pitkäkestoiseen muistiin sekä niiden tasoihin. Ne ovat näkömuisti, työmuisti ja säilömuisti. Säilömuisti on pitkäkestoinen muisti ja siihen sisältyvät mm. soittoasento ja musiikin peruselementit, kuten nuotit ja rytmit. Näkö-ja työmuisti ovat lyhytkestoisia muisteja. Näkömuisti on esim. uuden soittotekniikan, rytmin tai melodian oppimista tai prima vistaa eli soittoa ilman erillistä valmistautumista. Työmuisti puolestaan muodostaa itse oppimiskokonaisuuden, jossa yhdistyvät näkö-ja säilömuisti. Hyvä esimerkki tästä on uuden kappaleen oppiminen, jolloin opitaan rytmit ja melodia ja sitten soitetaan tarkistaen aiemmin opittua soittoasentoa.

Jotta nuottien ja rytmien oppiminen kappaleissa sujuu paremmin, oppilas voi kirjoittaa niitä itse opettajan johdolla. Tämän jälkeen kirjoitettu kappale soitetaan. Erityisesti pienille oppilaille tämä opetustapa on hyödyllinen, sillä työmuisti aktivoituu ja uuden oppiminen on helppoa.

Aloittelijoiden kanssa voidaan tarvittaessa käyttää ns. värimetodia, jolloin viulun kielet saavat värit ja oppilas näkee, millä kielellä ollaan. Nuotit ja sorminumerot kirjoitetaan kielten väreillä. Vähän myöhemmin nuotit ja sormet kirjoitetaan mustalla ja samalla merkitään, millä kielellä ollaan. Kun oppilas on oppinut kaikki nuotit ja kielet, ylimääräiset merkinnät poistuvat ja oppilas soittaa perinteistä tekstiä. Tämä monivaiheinen prosessi sopii erityisesti pienille oppilaille.

Tunteihin sisältyy myös esiintymisvalmennus, jolloin harjoitellaan esiintymistä yleisön edessä. Prosessi on kolmiportainen: 1. Käyttäytymissääntöjen oppiminen ennen lavalle menoa ja yleisön edessä 2. Esiintyminen itseään varten. 3. Esiintyminen muiden edessä.

Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko ja sitä on mahdollista järjestää myös viikonloppuna.

Pianonsoitto

Pianonsoiton voit aloittaa milloin vaan. Aloittelijoiden kanssa tutustutaan soittimeen ja soittoasentoon. Samalla opitaan nuottiavaimet, musiikinteoriaa ja oktaavialat. Oktaavialaan kuuluu seitsemän valkoista ja viisi mustaa kosketinta. Niitä voi kutsua myös nuottiryhmiksi.

Alussa G-avaimessa soitetaan yksiviivaisessa oktaavissa eli ensimmäisessä ryhmässä, jonka perusta on keski C. F-avaimessa puolestaan soitetaan pienessä oktaavissa eli ryhmässä-1. Edellä mainittu nimi perustuu siihen, että keski C: stä mennään alaspäin. Oktaavialat voidaan myös värittää, mikä helpottaa nuottien löytämistä koskettimilla. Erityisesti pienille oppilaille tämä opetustapa sopii hyvin.

Ensin opitaan avaimet ja kädet erikseen ja vähän myöhemmin opitaan soittamaan molemmat kädet. Se onnistuu esimerkiksi siten, että laulu voidaan jakaa G-ja F-avaimeen ja soittaa vuorokäsin. Vähän myöhemmin opitaan melodian ja basson yhdistämistä. Edistyneille soittajille voin opettaa myös vapaata säestystä ja sointuja sekä erilaisia tekniikoita.

Jos olet aikaisemmin soittanut ja unohtanut perusasiat, palautellaan ne mieleen ja tarvittaessa aloitetaan ihan alusta, ja tuoreessa muistissa olevien asioiden oppimista jatketaan eteenpäin juuri sinulle sopivalla tavalla.

Tunteihin sisältyy esiintymisvalmennus, joka on kolmiportainen. 1. Käyttäytymissääntöjen oppiminen ennen lavalle menoa ja yleisön edessä. 2. Esiintyminen itseään varten ja 3. Esiintyminen muiden edessä.

Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko ja sitä on mahdollista järjestää myös viikonloppuna.

Laulutunnit

Koulu tarjoaa myös laulunopetusta. Laulua voivat opiskella sekä aloittelijat että pitkälle edenneet.Laulutunneilla tehdään hengitys-ja ääniharjoituksia sekä opetellaan rytmit ja nuotit. Aluksi lauletaan helppoja lauluja ja sitten edetään oppijan osaamisen mukaan huomioiden äänialat sekä toiveet ohjelmiston suhteen.

Lisäksi laulua on tarjolla myös ryhmäopetuksena, jolloin harjoitellaan duettoja sekä yhtye-ja kuorolaulua. Lisäksi jokainen oppija laulaa oman stemman erikseen,jotta kaikki oppisivat kuuntelemaan toisiaan mm.rytmin ja intonaation kannalta.

Ryhmäopetuksessa opetussuunnitelma on sama kuin yksilöopetuksessakin eli tehdään hengitys-ja ääniharjoituksia sekä edetään oppijoiden osaamisen mukaan.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan pelkästään musiikinteoriaa, se on myös mahdollista. Voit opiskella musiikinteoriaa niin ryhmässä kuin yksilöllisesti. Jos olet ryhmässä, ryhmäkoko on max.8 henkilöä. Vaikka musiikinteoria sisältyy soitto-opetukseen, voi sitä silti halutessaan opiskella erillisenä oppiaineena.

Tunneilla opitaan nuotit, rytmit, intervallit ja soinnut. Myöhemmin luetaan rytmit ääneen ja melodia ja soinnut lauletaan. Samalla opitaan kirjoittamaan melodia-ja rytmisanelut sekä kuunnellaan intervallit ja soinnut. Tunneilla on mahdollista keksiä myös tarinoita tai esityksiä opittujen asioiden pohjalta. Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko ja sitä voidaan järjestää myös viikonloppuna.

Mikäli olet jo aika pitkällä soitinopinnoissasi, voit ilmoittautua kamarimusiikkiryhmään. Ryhmät voidaan muodostaa esim.viulusta ja pianosta, kahdesta tai useammasta viulusta ja pianosta tai ilman sitä, pianosta ja laulusta tai pianosta nelikätisesti. Kappaleet valitaan oppilaiden tason mukaan. Tässä tärkeintä on löytää kaikille sopiva harjoitusajankohta, josta tietenkin neuvotellaan, kun halukkaita löytyy. Jos arkena ei onnistu, treenit voidaan järjestää myös viikonloppuna. Opetusta on kerran viikossa, mutta tarvittaessa sitä voidaan järjestää harvemmin tai useammin.

Musiikkileikkikoulu eli muskari on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille, myös syntymättömille. Opetusryhmät ovat odottavat äidit eli masumuskari, vauvaryhmä, perheryhmä, sisarusryhmä, 1-2-vuotiaat, 2-3-vuotiaat, 3-4-vuotiaat, 4-5-vuotiaat ja 5-6-vuotiaat. Tuntien kesto on 30 tai 45 min. ja ryhmäkoko on max.10 henkilöä. Minimirajaa ei ole.

Opetusta on arkisin kerran viikossa tai joka toinen viikko klo 10-17 välillä ja sitä on mahdollista järjestää myös viikonloppuna klo 10-17 välillä. Odottaville äideille, vauvaryhmille, perheryhmille(odottava äiti ja pienet lapset tai pienet lapset ja vanhemmat),alle kolmivuotiaille lapsille sekä sisarusryhmille, joissa on alle kolmivuotiaita lapsia, opetusta järjestään klo 10-12 välillä. Vähän vanhimmille lapsille opetusta järjestään klo 15-17 välillä. Toki viikonloppuna myös vähän isoimmat lapset voivat tulla klo 10 alkaen.

Musiikkiteatteriopetus on tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille. Tunneilla harjoitellaan esiintymistaitoja musiikin ja laulujen avulla. Mikäli sinua jännittää-ei hätää! Siihen aina löytyy sopiva ratkaisu.

Opetus on ryhmäkohtaista ja opetustapa voidaan tilanteen mukaan aina soveltaa. Roolipuvut koostuvat asusteista, joita suunnitellaan itse. Myös valmiit laulujen ja tarinoiden aiheisiin liittyvät naamiaisasut ja asusteet kelpaavat. Ryhmäkoko on max.10 henkilöä(ei minimirajaa) ja tuntien kestot ovat 30, 45 tai 60 min. Lasten tunti kestää 30 min. Nuorten ja aikuisten puolestaan 45 tai 60 min, mutta myös 30 min.on mahdollista. Opetusta järjestetään arkisin iltapäivästä klo 15.30-20 välillä sekä viikonloppuna iltapäivästä klo 13-20 välillä, joten voit ilmoittautua siihen ajankohtaan, joka sinulle parhaiten sopii.

Teatteriryhmät ovat 3-6-, 6-8-, 8-10-, 10-12-, 12-16- ja 16-19-vuotiaat sekä aikuisryhmät. Pienten lasten kanssa aloitetaan helpoista asioista, kuten leikeistä, joiden avulla kerrotaan laulussa tapahtuvista asioista. Vähän isompien lasten ja nuorten kanssa harjoitellaan vuorovaikutus-ja esiintymistaitoja ja rooleja sekä luetaan laulujen tekstit ääneen ja lauletaan niitä. Opetus voidaan toteuttaa myös nukketeatterina, jolloin hahmot liikkuvat ja oppilaat laulavat ja puhuvat niiden puolesta. Aikuisten kanssa opetus toteutetaan samalla tavalla kuin lasten ja nuorten kanssa, mutta näytelmä tehdään lastenlaulujen lisäksi myös muiden laulujen, esim. hittien pohjalta. Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Valmennuskurssit pääsykokeisiin

Mikäli aiot hakea myöhemmin musiikkioppilaitokseen tai musiikkiluokalle, saat minulta ohjeet pääsykokeisiin. Valmennusta varten voit ottaa muutaman tunnin, joiden laskutus sovitaan erikseen.

Musiikkiesitykset

Opetustyön lisäksi teen myös musiikkikeikkoja erilaisissa paikoissa ja tilaisuuksissa, kuten esim. juhlissa tai hoivakodeissa. Keikoilla soitan viulua ja pianoa sekä laulan. Se on omalta osaltani mahdollista Kuopiossa, Siilinjärvellä, Hiltulanlahdessa ja Nilsiässä, koska käytän vain julkisia kulkuneuvoja. Mikäli keikka halutaan muualle kuin lähialueille, joudun sopimaan kyyti-ja majoitusasiat erikseen. Keikkoja voin pitää sekä viikolla että viikonloppuna. 

Soittotuntien ja ryhmäopetusten kestot ja hinnasto


Soittotunti ja ryhmäopetus erikseen (myös musiikinteoria ryhmä-tai yksilöopetuksena)
30 min 20€ tai sopimuksen mukaan
45 min 25€ tai sopimuksen mukaan
60 min 30€ tai sopimuksen mukaan
Soittotuntien ja ryhmäopetusten yhdistelmät
Soittotunti 30 min + ryhmäopetus 30 min 40€ tai sopimuksen mukaan
Soittotunti 45 min + ryhmäopetus 45 min 50€ tai sopimuksen mukaan
Soittotunti 60 min +ryhmäopetus 60 min 60€ tai sopimuksen mukaan
Soittotunti 30 min + ryhmäopetus 60 min 50€ tai sopimuksen mukaan
Soittotunti 45 min + ryhmäopetus 30 min 55€ tai sopimuksen mukaan
Soittotunti 60 min + ryhmäopetus 45 min 45 € tai sopimuksen mukaan.

Musiikinteoriaa yksilöopetuksena laskutetaan samalla tavalla kuin soittotunteja. Jos opiskelet musiikinteoriaa yksilöllisesti ja samalla käyt soittotunneilla, musiikinteoria on puoleen hintaan sen kestosta riippuen.

Ryhmäopetuksena annettava musiikinteoriaa ja soittotuntia laskutetaan ryhmä-ja yksilöopetuksen yhdistelmien laskutuksen mukaisesti. Kahdesta eri ryhmätunnista laskutetaan samalla tavalla kuin yksilö-ja ryhmäopetuksen yhdistelmistä.

Mikäli haluat neuvotella hinnoista, se on aina mahdollista.
Kokeilutunnit ovat ilmaisia.

Lasku tulee aina kuukauden lopussa ja veloitus menee vain pidetyistä tunneista, pois lukien kokeilutunnit. Voit maksaa myös joka tunnista erikseen, ja käteismaksu käy myös.

Musiikkikeikkojen kestot ja hinnasto


Hinnasto
30 min 20€ tai sopimuksen mukaan
60 min 40€ tai sopimuksen mukaan
90 min 50€ tai sopimuksen mukaan
Lisäpalvelut
Soitinarvio 40€ tai sopimuksen mukaan
Viulunkielien vaihtaminen 10€ tai sopimuksen mukaan

Apuopetusta musiikiopinnoissa(musiikkioppilaitoksissa opiskeleville; sekä musiikinteoria että instrumenttiopinnot) 20€ tai sopimuksen mukaan.

Lisäpalveluiden suhteen saa myös esittää toiveita, jolloin voi myös tarjota hintaa.