Pianonsoitto

Pianonsoiton voit aloittaa milloin vaan. Aloittelijoiden kanssa tutustutaan soittimeen ja soittoasentoon. Samalla opitaan nuottiavaimet, musiikinteoriaa ja oktaavialat. Oktaavialaan kuuluu seitsemän valkoista ja viisi mustaa kosketinta. Niitä voi kutsua myös nuottiryhmiksi.

Alussa G-avaimessa soitetaan yksiviivaisessa oktaavissa eli ensimmäisessä ryhmässä, jonka perusta on keski C. F-avaimessa puolestaan soitetaan pienessä oktaavissa eli ryhmässä-1. Edellä mainittu nimi perustuu siihen, että keski C: stä mennään alaspäin. Oktaavialat voidaan myös värittää, mikä helpottaa nuottien löytämistä koskettimilla. Erityisesti pienille oppilaille tämä opetustapa sopii hyvin.

Ensin opitaan avaimet ja kädet erikseen ja vähän myöhemmin opitaan soittamaan molemmat kädet. Se onnistuu esimerkiksi siten, että laulu voidaan jakaa G-ja F-avaimeen ja soittaa vuorokäsin. Vähän myöhemmin opitaan melodian ja basson yhdistämistä. Edistyneille soittajille voin opettaa myös vapaata säestystä ja sointuja sekä erilaisia tekniikoita.

Jos olet aikaisemmin soittanut ja unohtanut perusasiat, palautellaan ne mieleen ja tarvittaessa aloitetaan ihan alusta, ja tuoreessa muistissa olevien asioiden oppimista jatketaan eteenpäin juuri sinulle sopivalla tavalla.

Tunteihin sisältyy esiintymisvalmennus, joka on kolmiportainen. 1. Käyttäytymissääntöjen oppiminen ennen lavalle menoa ja yleisön edessä. 2. Esiintyminen itseään varten ja 3. Esiintyminen muiden edessä.

Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko ja sitä on mahdollista järjestää myös viikonloppuna.