Viulunsoitto

Viulunsoiton voit aloittaa milloin vaan, sillä yläikärajaa ei ole. Ensimmäisellä soittotunnilla aloittelijoiden kanssa tutustutaan soittimeen ja soittoasentoon sekä opitaan musiikinteoriaa. Aiemmin soittaneiden kanssa puolestaan palautellaan mieleen aiemmin opitut asiat sekä mahdollisesti jatketaan siitä, mihin oppilas jäi. Mikäli oppilas ei ole pitkään soittanut ja asiat unohtuivat, voidaan aloittaa ihan alusta.

Oppiminen perustuu lyhyt-ja pitkäkestoiseen muistiin sekä niiden tasoihin. Ne ovat näkömuisti, työmuisti ja säilömuisti. Säilömuisti on pitkäkestoinen muisti ja siihen sisältyvät mm. soittoasento ja musiikin peruselementit, kuten nuotit ja rytmit. Näkö-ja työmuisti ovat lyhytkestoisia muisteja. Näkömuisti on esim. uuden soittotekniikan, rytmin tai melodian oppimista tai prima vistaa eli soittoa ilman erillistä valmistautumista. Työmuisti puolestaan muodostaa itse oppimiskokonaisuuden, jossa yhdistyvät näkö-ja säilömuisti. Hyvä esimerkki tästä on uuden kappaleen oppiminen, jolloin opitaan rytmit ja melodia ja sitten soitetaan tarkistaen aiemmin opittua soittoasentoa.

Jotta nuottien ja rytmien oppiminen kappaleissa sujuu paremmin, oppilas voi kirjoittaa niitä itse opettajan johdolla. Tämän jälkeen kirjoitettu kappale soitetaan. Erityisesti pienille oppilaille tämä opetustapa on hyödyllinen, sillä työmuisti aktivoituu ja uuden oppiminen on helppoa.

Aloittelijoiden kanssa voidaan tarvittaessa käyttää ns. värimetodia, jolloin viulun kielet saavat värit ja oppilas näkee, millä kielellä ollaan. Nuotit ja sorminumerot kirjoitetaan kielten väreillä. Vähän myöhemmin nuotit ja sormet kirjoitetaan mustalla ja samalla merkitään, millä kielellä ollaan. Kun oppilas on oppinut kaikki nuotit ja kielet, ylimääräiset merkinnät poistuvat ja oppilas soittaa perinteistä tekstiä. Tämä monivaiheinen prosessi sopii erityisesti pienille oppilaille.

Tunteihin sisältyy myös esiintymisvalmennus, jolloin harjoitellaan esiintymistä yleisön edessä. Prosessi on kolmiportainen: 1. Käyttäytymissääntöjen oppiminen ennen lavalle menoa ja yleisön edessä 2. Esiintyminen itseään varten. 3. Esiintyminen muiden edessä.

Opetusta on kerran viikossa tai joka toinen viikko ja sitä on mahdollista järjestää myös viikonloppuna.